Land og språk
Meny
  KONE Flow Manager for Residential Flow
  KONE Flow Manager for Residential Flow

  Administrere utstyrsinnstillinger

  Du kan få oversikt over alt utstyret som er installert på området, og administrere det under STEDSINNSTILLINGER.
  • i
   Merk: Du kan administrere innstillingene for utstyr på stedet som er delt fra et annet sted, under stedet der utstyret opprinnelig ble installert.

  Se utstyret

  • 1.
   Logg deg på KONE Flow Manager.
  • 2.
   Klikk på STEDSINNSTILLINGER.
   Delen Utstyr på stedet viser en liste over alt utstyret som er installert på stedet.

  Endre navn på utstyr

  • 1.
   Klikk på utstyret du vil endre navn på.
   Utstyret kan være en heis, en porttelefon eller en porttelefon med adgang.
  • 2.
   Klikk på ENDRE NAVN.
  • 3.
   Endre navnet.
   • i
    Merk: Det nye navnet vises i KONE Flow-appen til alle brukerne. Pass på at du bruker et navn som gjør det enkelt å finne adgangspunktet, for eksempel en sykkelbod eller en garasje.
  • 4.
   Klikk på ENDRE NAVN.

  Endre kontaktnavn i en porttelefon

  • 1.
   Klikk på utstyret med kontaktnavnene du vil endre.
   Utstyret kan være en porttelefon eller en porttelefon med adgang.
  • 2.
   Klikk på ADMINISTRER KONTAKTER.
  • 3.
   Klikk på ENDRE NAVN for kontaktnavnet du vil endre.
  • 4.
   Endre kontaktnavnet.
  • 5.
   Klikk på ENDRE NAVN.

  Administrere PIN-koder

  Du kan opprette en ny PIN-kode eller endre den eksisterende for en porttelefon med adgang.
  • 1.
   Klikk på en porttelefon med adgang.
  • 2.
   Klikk på ADGANGS-PIN-KODE.
  • 3.
   Slik oppretter du en ny PIN-kode:
   • A.
    Klikk på LEGG TIL NY PIN-KODE.
   • B.
    Oppgi en ny PIN-kode.
   • C.
    Legg inn en beskrivelse for din egen referanse.
   • D.
    Klikk på LAGRE.
   • i
    Merk: Du kan opprette maksimalt fem PIN-koder per adgangsleser.
  • 4.
   Slik endrer du en eksisterende PIN-kode:
   • A.
    Klikk på ENDRE for PIN-koden du vil endre.
   • B.
    Endre PIN-koden eller kodens beskrivelse.
   • C.
    Klikk på LAGRE.
  • 5.
   Slik deaktiverer og sletter du en eksisterende PIN-kode:
   • A.
    Klikk på DEAKTIVER OG SLETT for PIN-koden du vil slette.
   • B.
    Klikk på JA.
  Fant du dette nyttig?
  Takk for at du tok deg tid til å gi en utmerket vurdering. Vi setter stor pris på virksomheten din.
  Gi tilbakemelding for å forbedre artikkelen
  255 Gjenstående tegn.