Land og språk
Meny

  Aktivere eller deaktivere porttelefonanrop

  Du kan deaktivere porttelefonanrop midlertidig hvis du for eksempel ikke vil bli forstyrret.

  Før du gjør dette: Sjekk at du aktiverte porttelefonanrop under innføringen. Hvis ikke er ikke funksjonaliteten synlig. Vil du vite mer om hvordan du aktiverer porttelefonanrop etter innføringen, kan du se Aktivere og administrere porttelefonanrop og navneplater.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på kontoikonet øverst til venstre i KONE Flow.
  3. Trykk på Varselinnstillinger.
  4. Aktiver eller deaktiver Porttelefon med vekslebryteren.