Land og språk
Meny

  Aktivere og administrere porttelefonanrop og navneplater

  Under innføringen fikk du automatisk en navneplate i porttelefonen (hvis administratoren har tillatt dette). Du kan administrere navneplaten din i porttelefonen og de relaterte telefonnumrene for tale- og videoanrop fra porttelefonen.

  Legge til navneplater i porttelefonen (aktivere porttelefonanrop)

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Porttelefon.
  3. Trykk på OPPRETT NY NAVNEPLATE ….
  4. Skriv inn navnet på navneplaten.
   Dette navnet vises i porttelefonen.
  5. Velg mottakere av videoanrop ved hjelp av knappen Legg til videomottaker ….
   Velg en bruker i listen som skal motta videoanrop fra porttelefonen.
  6. Du kan også trykke på Legg til lydmottaker … hvis brukeren bare skal motta taleanrop fra porttelefonen.
   Oppgi landskoden, telefonnummeret og navnet til kontakten som bare skal motta taleanrop.
   Merk: Adgangskoden for å åpne døren under et taleanrop er 00* som standard.
  7. Hvis du slår på både video- og taleanrop, kan du hake av for Bare når videoanrop ikke er tilgjengelig.
   Hvis et videoanrop ikke kan opprettes innen ti sekunder, for eksempel på grunn av problemer med Internett-tilkoblingen, foretar systemet et taleanrop til telefonen i stedet.
  8. Trykk på Ferdig.

  Fjerne navneplater fra porttelefonen

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Porttelefon.
  3. Trykk på navneplaten du vil fjerne.
  4. Trykk på Fjern navneplate.
  5. Bekreft fjerningen.

  Legge til mottakere på en eksisterende navneplate

  Én navneplate kan ha flere tilknyttede mottakere som mottar videoanrop fra porttelefonen.

  Merk: Hvis du knytter flere mottakere til den samme navneplaten, ringer porttelefonen til alle tilknyttede mottakere samtidig. Den første som svarer, får anropet.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Porttelefon.
  3. Velg mottakere av videoanrop ved hjelp av knappen Legg til videomottaker ….
   Velg en bruker i listen som skal motta videoanrop fra porttelefonen.
  4. Du kan også trykke på Legg til lydmottaker … hvis brukeren bare skal motta taleanrop fra porttelefonen.
   Oppgi landskoden, telefonnummeret og navnet til kontakten som bare skal motta taleanrop.
   Merk: Adgangskoden for å åpne døren under et taleanrop er 00* som standard.
  5. Hvis du slår på både video- og taleanrop, kan du hake av for Bare når videoanrop ikke er tilgjengelig.
   Hvis et videoanrop ikke kan opprettes innen ti sekunder, for eksempel på grunn av problemer med Internett-tilkoblingen, foretar systemet et taleanrop til telefonen i stedet.
  6. Trykk på Ferdig.