Land og språk
Meny

  Administrere smarttelefonnøkler, nøkkelbrikker og nøkkelkoder

  Før du kan bruke en smarttelefonnøkkel eller nøkkelbrikke, må du sjekke at den er registrert i systemet.

  Vil du vite mer, kan du se Registrere en ny smarttelefon eller erstatte en gammel smarttelefon.

  Merk: Ha alltid med deg den mekaniske nøkkelen i tilfelle den trengs som reserveløsning. KONE Flow er ikke en erstatning for den mekaniske nøkkelen din.

  Legge til eller fjerne smarttelefonnøkler

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Brukere.
  3. Trykk på din egen konto, som er merket med (Meg).
  4. Aktiver eller deaktiver Smarttelefonnøkkel med vekslebryteren.

  Legge til eller fjerne nøkkelbrikker

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Brukere.
  3. Trykk på brukeren du vil legge til eller fjerne nøkkelbrikker for.
  4. Trykk på Aktiver nøkkelbrikke … for å legge til en nøkkelbrikke.
  5. Oppgi nøkkelbrikkens navn og serienummer.
   Du kan også skanne QR-koden på nøkkelbrikken.
  6. Trykk på Aktiver.
  7. Trykk på Fjern for å fjerne en nøkkelbrikke.
   Du kan tildele fjernede nøkkelbrikker til for eksempel andre brukere du har opprettet.

  Legge til eller fjerne nøkkelkoder

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Brukere.
  3. Trykk på brukeren du vil legge til eller fjerne en nøkkelkode for.
  4. Aktiver Nøkkelkode med vekslebryteren.
  5. Oppgi start- og sluttdato for nøkkelkodens gyldighet.
   Merk: Nøkkelkoder er gyldige i maksimalt 14 dager.
  6. Trykk på Lagre.
   Merk: Nøkkelkoden genereres etter at du har trykket på Lagre.
  7. Trykk på brukeren igjen for å se nøkkelkoden.
   Nøkkelkoden vises.
  8. Del nøkkelkoden ved å trykke på Del.
  9. Deaktiver Nøkkelkode med vekslebryteren for å fjerne nøkkelkoden.
   Merk: Nøkkelkoden utløper automatisk på den valgte sluttdatoen. For å fortsette å bruke nøkkelkoder må du generere nye.