Land og språk
Meny

  Aktivere automatiske heisanrop for deg selv eller besøkende

  Du kan konfigurere heisen til å hente deg og dine besøkende automatisk når smarttelefonnøkkel, nøkkelbrikke, nøkkelkode eller porttelefonanrop brukes til å få adgang til bygningen.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på kontoikonet øverst til venstre i KONE Flow.
  3. Velg stedet du vil endre, under STEDER.
  4. Konfigurer følgende innstillinger under HEISINNSTILLINGER:
   • Vekslebryteren Anrop heisen når jeg går inn i bygningen aktiverer eller deaktiverer automatiske heisanrop når du går inn i bygningen.
   • Vekslebryteren Anrop heisen automatisk for besøkende (porttelefon) aktiverer eller deaktiverer automatiske heisanrop for besøkende når du åpner døren for dem under et porttelefonanrop.