Land og språk
Meny

  Anrope heisen med KONE Flow

  Med KONE Flow-appen kan du anrope heisen og ta en forhåndsdefinert rute eller velge etasjer manuelt.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. På startskjermen i KONE Flow velger du ruten du vil at heisen skal ta, med rullehjulene og trykker på Anrop heisen.
   Du kan også bruke en forhåndsdefinert rute.
   Merk: Hvis det er flere heiser, velger du først heisen du vil anrope. Du kan velge hvilke heiser som skal vises på startskjermen, ved å velge favorittheisene dine.
   KONE Flow viser anropsstatusen til heisen som henter deg.
  3. Hold inne den forhåndsdefinerte ruten hvis du vil endre den.
   Velg de ønskede etasjene med rullehjulene og trykk på Bekreft.

  Aktivere eller deaktivere heisanrop for bestemte heiser

  Hvis stedet har flere heiser du kan bruke, kan du velge hvilke heiser som vises på startskjermen i KONE Flow.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på kontoikonet øverst til venstre i KONE Flow.
  3. Velg stedet du vil endre, under STEDER.
  4. Trykk på Favorittheiser under HEISINNSTILLINGER.
  5. Hak av for heisene du vil vise på startskjermen i KONE Flow, og fjern hakemerket for heisene du vil skjule.
   Merk: Du må velge minst én heis.