Land og språk
Meny

  Se lisensbruken

  Det totale antallet lisenser for hvert bygningsområde er definert av kontrakten mellom stedet og KONE. Alle brukere som tilhører et bygningsområde, uavhengig av brukertypen, benytter lisenser som er tildelt bygningsområdet.

  1. Trykk på Meny -> MINE BRUKERE for å se antallet tilgjengelige lisenser for bygningsområdet ditt.

  Det finnes fire typer lisenser:

  • Nøkkelbrikkelisenser
   Definerer antallet fysiske RFID-nøkkelbrikker som kan åpne dører.
  • Lisenser for digitale nøkler
   Definerer antallet smarttelefonnøkler som kan åpne dører. Én smarttelefon bruker én lisens.
  • Lisenser for porttelefonens taleanrop
   Definerer antallet telefoner med kun taleanrop som kan motta taleanrop.
  • Lisenser for porttelefonens videoanrop
   Definerer antallet smarttelefoner som kan motta videoanrop. Én smarttelefon bruker én lisens.