Land og språk
Meny

  Administrere brukeres adgang

  Hovedbrukere og underbrukere med administratorrettigheter kan legge til og fjerne brukere av KONE Residential Flow med adgang til sine bygningsområder.

  Legge til brukere

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Brukere.
  3. Trykk på Legg til en bruker … i bygningsområdet der du vil legge til den nye brukeren.
  4. Oppgi navnet til brukeren og definer adgangsrettigheter for dørene på stedet.
   Merk: Brukere med administratorrettigheter får alltid adgang til alle dører.
  5. Definer hvilke funksjoner brukeren har tilgang til, med de relevante vekslebryterne:
   KONE Flow – adgang til stedet ved hjelp av KONE Flow-appen.
   Nøkkelbrikke – aktiver en nøkkelbrikke for brukeren.
   Nøkkelkode – opprett en midlertidig nøkkelkode som gir brukeren adgang til porttelefoner og dører med tastatur.
   Nøkkelkoder er gyldige i maksimalt 14 dager.
  6. Definer brukerens KONE Flow-rettigheter med de relevante avmerkingsboksene:
   E-postadresse
   Brukerens navn på navneplaten i porttelefonen (hvis porttelefon er tilgjengelig)
   Administratorrettigheter for bygningsområdet.
  7. Trykk på SEND for å sende en invitasjons-e-post til den nye brukeren.
   Hvis invitasjons-e-posten er utløpt, vises dette under brukeren.
  8. Hvis invitasjons-e-posten er utløpt, kan du sende den på nytt:

   a) Trykk på brukeren.

   b) Trykk på SEND for å sende e-posten på nytt.

  Fjerne brukere

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på Brukere.
  3. Trykk på brukeren du vil fjerne.
  4. Trykk på Fjern bruker.

  Relaterte emner