Land og språk
Meny

  Annet

  • Hvis det oppstår feil eller problemer med tjenesten, følger du veiledningene på KONEs hjelpenettsted for å løse problemene. Hvis problemene vedvarer, kontakter du bygningsforvalteren for å få hjelp.

  • Sjekk at du er bygningsområdets adgangsforvalter. Dette kan du gjøre ved å kontakte bygningsforvalteren. Som adgangsforvalter kan du administrere leietagernes adgangsrettigheter med KONE Flow-appen. Se Konfigureringsveiviser for adgangsforvaltere som ikke bor i eller bruker bygningsområdet og Administrere adgang for mine brukere for å få mer informasjon.

  • Så lenge du ikke er logget av appen og smarttelefonen eller nettbrettet er tilkoblet Internett, mottar du de innkommende anropene. Du vil imidlertid ikke motta innkommende anrop hvis du har aktivert Ikke forstyrr på enheten, eller hvis du har deaktivert porttelefonanrop i KONE Flow-appen. Se Administrere porttelefoninnstillinger for å få mer informasjon om aktivering og deaktivering av porttelefonanrop. Sjekk med produsenten av enheten for å få mer informasjon om hvordan du aktiverer og deaktiverer Ikke forstyrr på enheten.

  • Som bygningsområdets adgangsforvalter er du ansvarlig for å administrere adgangen for bygningsområdets beboere og besøkende. Vil du vite mer, kan du se Se mine brukere, Administrere adgang for mine brukere og Administrere adgang for besøkende.

  • Adgangsforvalteren er vanligvis eieren av bygningsområdet. Vedkommende utnevnes av bygningsforvalteren og har tillatelse til å opprette brukere og besøkende.

   Brukere (som vises som «mine brukere» i KONE Flow-appen) er personer som bor i eller trenger langsiktig adgang til bygningen. Brukere kan være beboere, familiemedlemmer, leietagere eller til og med romkamerater. Brukere kan ha tilgang til alle funksjonene: porttelefon, adgang, meldinger og heiser. Besøkende kan få adgang til bygningen i en begrenset periode. Adgangen er gyldig bare én gang.

   Besøkende må installere KONE Flow-appen for å bruke digitale nøkler. Besøkende har ikke tillatelse til å bruke porttelefonen.

  • Aktiveringskoden brukes til å aktivere kontoen din i KONE Flow-løsningen. Den sendes på e-post eller per brev av bygningsforvalteren eller adgangsforvalteren. E-posten med aktiveringskoden kan ligge i postboksens søppelpostmappe.

  • Ja. Du kan bruke en hvilken som helst mobilenhet, uansett om den er iOS eller Android. Vær obs på at én mobilenhet bruker én lisens for smarttelefonnøkler og/eller videoanrop fra porttelefonen.