Land og språk
Meny

  Åpne dører

  • Sjekk at du har registrert nøkkelbrikken, og at du har adgangstillatelse til døren. Se Administrere adgangsinnstillinger: digitale nøkler og nøkkelbrikker og Åpne dører med nøkkelbrikke for å få detaljerte instruksjoner.

   Hvis du har adgangstillatelse, prøver du nøkkelbrikken på en annen dør. Kontakt bygningsforvalteren hvis dette virker. Prøv med andre nøkkelbrikker hvis det ikke fungerer. Hvis de andre nøkkelbrikkene kan åpne døren, kan det være at den som ikke virker, er ødelagt. Kontakt bygningsforvalteren.

  • Sjekk at smarttelefonen er registrert som en smarttelefonnøkkel, og at Bluetooth er aktivert. Se Administrere smarttelefonnøkler og nøkkelbrikker for å få detaljerte instruksjoner.

   Vær obs på at smarttelefonen må støtte Bluetooth 4.0 eller nyere. Sjekk med produsenten av smarttelefonen for å få spesifikasjonene.

   Pass på at smarttelefonen er nær adgangsleseren, og sjekk at du har adgangstillatelse til døren. For å unngå potensielle forstyrrelser tar du smarttelefonen ut av lommen eller vesken og holder den unna andre enheter, og deretter prøver du på nytt. Se Åpne dører med smarttelefonnøkkel for å få detaljerte instruksjoner.

   Start smarttelefonen på nytt hvis problemet vedvarer.

   Kontakt administratoren hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd flere ganger.