Land og språk
Meny

  Administrere adgangsrettigheter

  • Hvis du ikke er bygningsområdets adgangsforvalter, kan adgangsrettighetene dine endres av bygningsområdeforvalteren eller adgangsforvalteren. Hvis du er bygningsområdets adgangsforvalter, kan adgangsrettighetene dine endres av bygningsområdeforvalteren.

   Ta kontakt med henholdsvis adgangsforvalteren eller bygningsområdeforvalteren for å få mer informasjon.

  • Du kan administrere både digitale nøkler og nøkkelbrikker i KONE Flow-appen ved å følge denne veiledningen: Administrere adgangsinnstillinger: digitale nøkler og nøkkelbrikker. Kontakt adgangsforvalteren eller, hvis du er adgangsforvalter, bygningsområdeforvalteren for å endre adgangstillatelsene dine.

  • Hvis du er hovedbruker, kan du opprette smarttelefonnøkler for familiemedlemmer i delen Mine brukere i KONE Flow-appen ved å følge veiledningen Administrere adgang for mine brukere.

   Hvis du er usikker på om du er bygningsområdets hovedbruker, hører du med administratoren.

  • Du kan gi engangsadgang til den besøkende. Se Administrere adgang for besøkende for å få detaljerte instruksjoner.