Land og språk
Meny

  Bruke porttelefonen

  • Sjekk at mobilenheten er tilkoblet Internett, og at du har aktivert funksjonen PORTTELEFON. Du kan teste Internett-tilkoblingen ved å gå til et nettsted i nettleseren på mobilenheten. Se Motta et videoanrop fra porttelefonen i KONE Flow-appen og Aktivere eller deaktivere porttelefonanrop for å få detaljerte instruksjoner. Kontakt bygningsforvalteren hvis problemet vedvarer.

  • Sjekk at telefonen kan foreta eller motta vanlige telefonanrop. Hvis ikke kontakter du operatøren for å forsikre deg om at det ikke er problemer med noen tjenester eller med kontoen din. Det kan også være lurt å sjekke mobilenhetens brukerhåndbok for å forsikre deg om at innstillinger som flymodus eller viderekobling er konfigurert slik at du kan motta anrop.

   Hvis problemet vedvarer, kontakter du bygningsforvalteren for å sjekke statusen til porttelefonen.

  • Sjekk at mobilenheten er tilkoblet Internett. Du kan teste Internett-tilkoblingen ved å gå til et nettsted i nettleseren på mobilenheten. Se Åpne dører under et porttelefonanrop for å få detaljerte instruksjoner.

   Hvis mobilenheten er tilkoblet Internett, men problemet vedvarer, kontakter du bygningsforvalteren.