Land og språk
Meny

  Brukere

  KONE Residential Flow har følgende brukertyper:

  • Hovedbrukere
   Som standard er hovedbrukerne eierne av bygningsområdene på stedet. Hovedbrukere bor vanligvis i bygningsområdet. Hovedbrukere kan også leie ut bygningsområdet og bo et annet sted. Hovedbrukere har tillatelse til å administrere adgangen og porttelefonfunksjonene for underbrukere i bygningsområdene sine. Hovedbrukere administrerer adgangen til sine underbrukere og besøkende ved hjelp av KONE Flow-appen. Hovedbrukere kan legge til underbrukere i bygningsområdene sine.
  • Underbrukere
   Underbrukere bor i eller bruker bygningsområdene på stedet, men eier dem ikke. Underbrukere kan for eksempel være familiemedlemmene til en hovedbruker eller leieboere som leier bygningsområder. Underbrukere har kontinuerlig adgang til bygningsområdene sine. Underbrukere kan legge til flere underbrukere i bygningsområdene sine hvis de blir gitt administratorrettigheter.
  • Besøkende
   Besøkende er personer som trenger midlertidig adgang til bygningsområder. Besøkende kan for eksempel være vedlikeholdspersonell, leverandører av renholdstjenester eller venner eller slektninger av hovedbrukeren. Besøkende bruker midlertidige nøkkelkoder for å få adgang til bygningsområdene.
  • Administrerte brukere
   Administrerte brukere er personer som trenger midlertidig adgang til stedet. Administrerte brukere kan for eksempel være sporadiske leverandører av vedlikeholds- eller renholdstjenester.