Land og språk
Meny

  Endre sted

  Kontoen din kan knyttes til flere steder med KONE Residential Flow. Delene Hjem, Bruker og Porttelefon i KONE Flow-appen viser bare informasjon som er relevant for stedet som er valgt for øyeblikket. For å vise og administrere informasjon om et bestemt sted må du først velge stedet.

  1. Åpne KONE Flow.
  2. Trykk på navnet på stedet øverst på skjermen.
  3. Trykk på stedet du vil bruke.

  Relaterte emner